Energetisch Opstellingswerk

Energetisch Systemisch en familiaal opstellingswerk - groepsetting met representanten

Een liefdevolle methode die de onderliggende dynamieken in een (familie)systeem bloot kan leggen en daar een oplossing voor kan vinden. Tevens wordt er ook healing gebracht voor alle deelnemers.

Je krijgt inzichten en tegelijkertijd wordt er healing gebracht in het "systeem" waardoor de energieblokkades oplossen en liefde weer kan stromen. Hier wordt er gewerkt in een groepsetting waarbij één persoon een opstelling krijgt over zijn of haar vraag en/of verlangen. De andere deelnemers zijn mogelijke representanten of gewoon toeschouwers. 

Bij energetisch opstellingswerk wordt er gewerkt met het hoger bewustzijn. Vanuit een intuïtieve leiding krijgen we klaarheid op de gestelde vraag. Deze kan gaan over het huidige leven en de voorouderlijn, vorige levens en multidimensionaliteit. Trauma's kunnen geheald worden maar ook oude beloftes, oude overtuigingen, pacts die gesloten werden, herinneringen uit een ver verleden en nog zo veel meer. We kijken ook of de rangorde van het "systeem" gerespecteerd is. 

Als vraagsteller spreek jij je verlangen uit en daar gaan we dan mee aan de slag. 

Als representant word jij door de moderator of de vraagsteller uitgenodigd om een persoon, een energie of iets anders te vertegenwoordigen in de opstelling. 

Als toeschouwer hou je mee de bewegingen in het oog en kan/mag je suggesties aanreiken. 

Het is een groepsgegeven waarbij iedereen actief deelneemt maar ook de vrijheid heeft om gewoon toe te kijken zonder actieve deelname. Na elke opstelling wordt er even gepauzeerd, batterijen worden opgeladen, de ruimte wordt gezuiverd zodat we dan kunnen starten met de volgende opstelling. 

Groep van minstens 8 personen. 

Geert gebruikt energetisch opstellingswerk reeds in de opleidingen/trainingen. Vanaf nu is het ook mogelijk om afzonderlijk aan opstellingswerk deel te nemen, steeds live in groep . 

Ben je klaar om de stap te zetten?