Praktische informatie

-

Adres- en facturatiegegevens:

 • Joy of Life Breathwork Center t.a.v. Geert De Vleminck
 • Donkerstraat 21, 9402 Meerbeke (Ninove)
 • BTW nr: BE0632.499.881
 • Tel: +32.468.19.71.21
 • email: [email protected] of [email protected]
 • Bankrekening KBC : BE19 7360 1260 4812 - BIC CODE: KREDBEBB
 • Bankrekening Crelan : BE85 1030 7381 0806 - BIC CODE : NICABEBB

Overnachten in de buurt

Privésessies:

 • steeds op afspraak
 • Factuur is mogelijk. Gelieve dit bij aanvang aan te geven. Bezorg tijdig je facturatiegegevens.
 • Contante betaling of betaling via betalingsapp. 
 • Bij een eerste afspraak wordt steeds voldoende tijd voorzien. De tijd die nodig is voor een grondige oorzaakanalyse voor het verkrijgen van een optimaal resultaat.  
 • Intakefiche kan aangevraagd worden
 • Beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Engageer jezelf voor minstens 3 sessies.

Factuur:

 • Voor privésessies: op voorhand facturatiegegevens doorgeven. 
 • Voor inschrijvingen via de website - duid aan dat je bedrijf bent en vul de gegevens in. De factuur wordt opgemaakt op de 1ste van de daaropvolgende maand waarin de inschrijving werd genoteerd via de website. 

Voorbereiding Rebirthingsessie

 • Geen alcohol of drugs gebruiken minder dan 48u voor de sessie
 • Indien roker, probeer een paar uur voor de sessie niet te roken
 • Eet een paar uur voor de sessie eerder een lichte maaltijd. Liever geen volle maag.
 • Geef aan bij aanvang als je medicatie gebruikt en voor wat.
 • Een sessie heeft mogelijk een impact op zowel het fysieke, mentale, emotionele als het spirituele.
 • Draag lichte en makkelijk zittende kledij. 
 • Breng eventueel je eigen kussen of dekentje mee. Dit is geen vereiste. Alles is voorhanden. 
 • Een rebirthingsessie bevordert je zelfgenezend vermogen en geeft inzichten. Nawerking is mogelijk. Vertrouw het proces. 

Tarief individuele sessies

Sessie tot 1u15 = 75 euro

Sessie 1u30 = 90 euro

Sessie 1u45 = 105 euro

Sessie 2u = 120 euro

Sessie 2u15 = 130 euro

Sessie 2u30 = 140 euro

Waterrebirthing: Duur van de sessie + 20 euro

Afspraak geannuleerd minder dan 48u of afspraak niet nagekomen: 60 euro

 

Tarief lezingen, workshops  en opleidingen:  op aanvraag

Huur van de zaal: zie reglement en voorwaarden

Tarief groepsessies

 • Ademcirkels: 30 euro voor een losse beurt, 220 euro voor een abonnement van 10 beurten, 125 euro voor een abonnement van 5 beurten
 • YOGA: 14 euro voor een losse beurt - 125 euro voor een 10-delige reeks.
 • Meditatie: gratis - vrije bijdrage is welkom

Gedragscode tijdens groepsettings

 • Tijdens de activiteiten in groep is veiligheid een eerste prioriteit. Iedereen dient zich veilig te kunnen voelen om helemaal zichzelf te zijn. We gaan daarom met respect met elkaar om en geven elkaar de ruimte voor healing. Er wordt geluisterd. De afspraak is tevens dat er geen persoonlijke info verspreid wordt buiten de groep. Confidentiële behandeling van de gehoorde informatie over andere personen is ten allen tijde vereist. 

Deelname groepsessies, workshops, ademcirkels, masterclasses, opleiding:

 • Schoenen zijn NIET toegelaten in de zaal. Breng extra paar kousen mee. Er zijn pantoffels beschikbaar. 
 • Wees op tijd aanwezig. Niet op tijd aanwezig zijn kan ervoor zorgen dat je niet meer wordt toegelaten tot de activiteit. Deuren gaan meestal 30min voor aanvang open. 
 • Aangekochte tickets worden niet teruggenomen, noch terugbetaald bij niet deelname. Indien op tijd verwittigd/geannuleerd kan het betaalde bedrag - steeds in overleg - gebruikt worden voor andere activiteiten. Betaalde bedragen worden in principe niet terugbetaald. 
 • Indien het event door de organisator wordt geannuleerd, krijgt de deenemer de mogelijkheid zijn betaald ticket terug te vorderen of (deels) te gebruiken voor een andere activiteit. 
 • Abonnement ademcirkels: steeds je plaats reserveren via mail of bericht. Vol is vol. Indien plaats gereserveerd en niet gekomen, wordt deze reservatie toch in rekening gebracht op je abonnement. 
 • Deelname aan een opleiding/workshopreeks is zich engageren voor de volledige opleiding/reeks. Indien er gekozen werd voor een gespreide betaling, dient bij het stopzetten van de opleiding/reeks door de cursist, het volledige bedrag alsnog betaald te worden. Het stopzetten van of het niet deelnemen aan de opleiding/workshops/masterclasses geeft geen recht op terugbetaling.

DISCLAIMER:

Deelname wilt zeggen dat je akkoord gaat om deel te nemen onder eigen verantwoordelijkheid en weet dat Joy of Life Breathwork op geen enkele manier aansprakelijk kan gesteld worden. Dit is geen vervanging van een medische behandeling. Werkt wel ondersteunend.

Als deelnemer heb je alle info doorgegeven die van invloed kan zijn op jouw geschiktheid voor deelname. Je zal Joy of Life Breathwork /Geert De Vleminck NIET verantwoordelijk stellen voor lichamelijke of emotionele verwondingen als gevolg van deelname aan de sessies. Dit betreft deels lichaamswerk waarbij aanraking deelt uitmaakt van de sessies. Je begrijpt dat je op ieder moment jouw grenzen kan aangeven.

Al uw gegevens zijn confidentieel en worden NOOIT doorgegeven aan derden. Bij contact met Joy of Life Breathwork worden uw gegevens genoteerd voor het ontvangen van de nieuwsbrief. U kan ten allen tijde uitschrijven indien u deze niet langer wenst te ontvangen. Dit kan via de nieuwsbrief zelf of door een mailtje te sturen met de uitdrukkelijke vraag om u te laten verwijderen van de mailinglist. 

 

Joy of Life Breathwork Center - Internationaal Erkende School voor Breathwork Training

Door de Global Professional Breathwork Alliance (GPBA) - hoogste standaard wereldwijd. 

--- Global Professional Breathwork Alliance (GPBA) ---

The Global Professional Breathwork Alliance (GPBA) is a consortium of professional breathwork schools, trainers, and practitioners who support and promote the integration of breathwork in the world as an accessible and vital healing modality that facilitates physical, emotional, intellectual and spiritual wellness. The GPBA is open to all breathwork practitioners and schools agreeing to uphold the principles of ethics and standards set forward by the Alliance. www.breathworkalliance.com

De training is een modulair systeem waarbij minstens 400 trainingsuren dienen verzameld te worden over een periode van minstens 2 jaar om een Internationale Erkenning te krijgen als Breathwork Practitioner. De trainingsuren worden bijgehouden en op verzoek van de student kan na het bereiken van de minimum vereisten een internationale accreditatie verkregen worden.

Zie: Module 01_Ethische code & Professionele richtlijnen voor Breathwork Practitioners.docx

 

Core Values Joy of Life Breathwork Center - idem als IBF (International Breathwork Foundation)

Lees de core values hier